“Vi vill att det ska funka!”

Kundcase-Lindqvist

Vad behöver vi egentligen? Lindqvist Bygg hade egna servrar som garantimässigt gick ut och var i sluttampen av sin funktion. Inför byte av IT-system blev frågan som hos så många andra: ”Hur gör vi nu och vad behöver vi egentligen?”

”Vi började med att göra en kravspec som utgick ifrån våra behov. Vi var nog ganska flexibla inför att välja lösning bara det löste våra behov.” Övergripande såg kraven på IT-miljön hos Lindqvist Bygg ut enligt nedan:

  • Bekymmersfri
  • Bättre hushållning med relaterade kostnader
  • Bättre funktion/stabilitet/snabbhet
  • Skalbart
  • Snabbt åtgärdande av uppkomna brister
  • Nyttjas på ett bättre sätt, med fördjupade kunskaper generellt
  • Skall fungera utan egen insats
Kundcase-Lindqvist

Göran P Larson, VD och Mattias Sand, arbetschef och IT-ansvarig på Lindqvist Bygg.

“Det ska bara funka”

”Vi visste att vi ville ha funktions-IT, det ska bara funka, vi vill inte hålla på själva.” säger Göran P Larson, VD på Lindqvist Bygg. ”Vår kraftiga tillväxt skapar olika ökande behov och krav. Ledningen i koncernen har gjort ett strategiskt val att IT-funktionen är en affärskritisk funktion där användarvänlighet, stabilitet, kostnadskontroll, tillgänglighet och säkerhet, är högprioriterat.”

Lindqvist Bygg tog in cirka fem anbud och träffade alla personligen. De största bolagen valdes bort ”Vi ville inte vara en kund som försvinner i ett stort maskineri.
Vi ville känna oss som en viktig kund hos leverantören.” säger Mattias Sand, arbetschef och IT-ansvarig på bolaget.

Kundcase-Lindqvist

Göran P Larson, VD Lindqvist Bygg.

Smart teknik och rätt personkemi

Valet föll på Wycores molnbaserade lösning som svarade mot Lindqvist krav. En viktig parameter i valet av Wycore var, utöver de tekniska lösningarna, också personerna i teamet. ”När Wycore kom in släppte en stor börda internt. Under upphandlingen var det många
parametrar som kändes obegripliga att förstå. Med Wycore kunde prata ett språk vi förstod. Då blev vi också trygga i att vi fick det vi ville ha och behövde” säger Mattias.
Det blev en stark relation i teamet mellan Wycore och Lindqvist Bygg, förståelse och förtroende dominerade samarbetet. Och en hel del glada skratt under en process som kan vara lite nervkittlande.
”Vi har ingen egen IT-kompetens inom bolaget, med rätt leverantör behöver vi inte det.” fortsätter Göran ”Vi har istället bildat en IT-grupp internt som består av kunniga medarbetare som också har ett användarperspektiv och vet vad vi i verksamheten behöver. Men vi behöver Wycore att bolla med.”

Det fanns också en trygghet i att Wycore levererar till branschkollegan Ebab. Lindqvist Bygg stämde möte med Ebab som bekräftade att Wycore förstod verksamheten och dess behov. ”Vi har ingen ambition att vara experimentella inom IT, vi måste känna en trygghet i systemen” säger Göran ”Men med Wycore kände vi också att vi tog ett steg framåt, vi blev mer moderna på ett tryggt sätt helt enkelt.”

Lindqvist ordnade också med en mer homogen lösning för sina licenser och enskilda användare kan inte längre ladda ner och installera vilka program som helst vilket skapar en trygg och stabil miljö. Lindqvist uppgraderades också till senaste versionen av Windows.

Uppkoppling som funkar

Något som är klassiskt för byggbranschen är att man tampas med dålig uppkoppling på byggena. ”Det blir struligt med VPN-tunnlar hit och dit. Det fick vi ordning på nu med Wycores lösning. Det blev tillgängligt och användarvänligt.” säger Göran.

Smidig intern process

Internt hade Lindqvist en bra och smidig process. De lade stor omsorg kring att tydligt informera medarbetarna under processens gång. Det var också viktigt att medarbetarna i IT-gruppen var med från början och utvärderade och testade systemen. ”Det gav en hög relevans och trovärdighet i organisationen än om jag som VD ska gå ut och säga hur det ska vara och bli. Medarbetarna kan ju själva sin vardag bäst även
om jag är väl insatt i den. Vi hade en ganska ambitiös tidplan men vår goda information internt hjälpte till att bidra till en smidig process” säger Göran.

Wycore har funnits med under hela implementeringen och skapat tydlighet bland annat genom den projekttidplan som Wycore hade med sig. Det gav både trygghet och överblick. ”Vi var såklart nervösa innan vi skulle gå live” säger Mattias. ”Men det har gått väldigt bra, de flesta frågor handlar om att man inte hittar ikoner och funktioner i nya Windows och det får man ta.”

”Nu har vi ett system som funkar, vi har god uppkoppling på våra byggarbetsplatser, högre driftsäkerhet än med egna servrar och ordning och reda på program, användare och licenser. Vi är moderna och mer attraktiva som arbetsgivare i samband med att vi erbjuder ett bekymmersfritt system som ger frihet till användaren. Och vi behöver inte hålla på med varken support eller drift. Det bara funkar.”

Kundcase-Lindqvist

Lindqvist Bygg är ett modernt och miljömedvetet byggföretag verksamma inom nyproduktion och ombyggnad. Deras huvudsakliga marknad är Storstockholm där de är en av de ledande aktörerna. Sedan starten 1994 har de genomfört ca 1 600 projekt åt sina beställare. De har en stor del av sina cirka 100 medarbetare ute på byggarbetsplatser vilket gör dem extra beroende av god uppkoppling och tillgänglighet. Lindqvist Bygg arbetar efter ledorden långsiktighet och förtroende vilket passar väl in med Wycores värderingar.

Lindqvist Bygg ingår tillsammans med bolagen Nicator och MFS Fastighetsservice i koncernen Växjö Entreprenad.

Kundcase-Lindqvist

Vi tror på kraften i digital frihet. Bakom varje digital enhet finns en människa med förmågan att bidra till utveckling och tillväxt. Genom att leverera digital frihet hjälper vi våra kunder att skapa bestående värden för sin verksamhet. Med användaren i fokus har vi sedan 2008 utvecklat och levererat molnbaserade skrivbord genom tekniskt briljanta lösningar.

www.wycore.com – info@wycore.com – 08 – 33 12 00