Wycore blir medlem i nordiska handelskammaren i Filippinerna

Som en del i företagets internationaliseringsstrategi blir Wycore nu medlem i nordiska handelskammaren i Filippinerna, NordCham Philippines.

Wycores internationaliseringsstrategi syftar till att etablera bolaget på marknader utanför Sverige, med start i Hongkong där dotterbolaget Wycore Hong Kong Ltd bildats. Redan idag testar användare lösningen i Hongkong där marknadsåtgärder kommer att aktiveras i slutet av året. I Filippinerna kommer detta också att ske under 2019.

– Filippinerna är vår andra internationella marknad som vi kommer att satsa på och vi etablerar just nu nätverk och kontakter för den framtida lanseringen där, säger John Lybäck, vd på Wycore.

NordCham Philippines grundades 2012 för att sammanföra det nordiska näringslivet med det filippinska. Organisationen har omkring 120 medlemmar och är den största nordiska handelskammaren i Asien. Medlemsföretagen innefattar stora multinationella företag, små och medelstora företag, nystartade företag inom olika industrier med mera.

Filippinerna är en spännande utvecklingsmarknad med en årlig tillväxt på 7 till 8 procent de senaste åren. Landet har drygt 100 miljoner invånare och merparten är engelsktalande. Transformeringen mot molntjänster i landet är också i sin linda.

Wycores molnbaserade skrivbord som är helt utan begränsningar för användarens behov av program eller datorenhet är en högst relevant tjänst för företag även utanför Sverige. Dels på grund av den digitala frihet som användarna får och den obegränsade skalbarheten som också är global. I och med att Wycores lösning är baserat på Microsoft Azures globala molnplattform kan den enkelt anpassas till vilken marknad som helst.

Läs mer om NordCham Philippines här: http://nordcham.com.ph/

Recent Posts