Inhouse går över till Wycores nya plattform – med samma klienter för fjärde året i rad

Wycores mångåriga kund Inhouse går över till den nya plattformen Wycore 3. Vid övergången behöver dock inte Wycore-klienterna bytas ut utan påbörjar nu fjärde årets användning. Inte en enda enhet har gått sönder eller behövt bytas.

– Wycores molnklienter sparar oss mycket tid och pengar. Livslängden är minst dubbelt så lång som vanliga datorer och att sätta upp en ny klient tar bara någon minut istället för en hel dag som förut, säger Jens Ölander, vd på Inhouse.

Inhouse, ett framgångsrikt konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning, som varit kund till Wycore i många år går nu över till Wycores nya plattform. Den nya plattformen är baserad på Azure, senaste versionen av Windows för servrar och Citrix mest avancerade teknik och innebär säkrare stabilitet, förbättrad användarupplevelse och möjlighet att använda avancerad 3D-grafik.

Inhouse har i snart fyra år haft aktivitetsarbetsplatser genom Wycores koncept med molnklienter – specialkonfigurerade tunna klienter istället för datorer. I samband med övergången till den nya plattformen behöver Wycore-klienterna inte bytas ut eller uppdateras. Detta eftersom de bekymmersfria molnklienterna har lång livslängd och ansluter direkt in i användarens skrivbord så att själva klienten inte har något att göra med innehållet.

– Under dessa år har inte en enda enhet har gått sönder eller behövt bytas ut, och vi har heller inte behövt någon IT-ansvarig eller konsult som hjälper med att ordna datorer. Totalt sett har kostnadsbesparingen varit cirka 150 000 kronor – för att inte tala om tidsbesparingen, fortsätter Jens Ölander.

Wycores specialkonfigurerade tunna klienter minimerar risken för driftsstörningar och avbrott, och man behöver aldrig uppdatera något eller ha antivirus. Klienterna består heller inte av någon mekanik och startar upp direkt. Om något skulle hända med en eller flera klienter så har ingen data förlorats utan det är bara att starta upp en ny och ta vid där man slutade.

Aktivitetsarbetsplatserna hos Inhouse innebär att datorn inte är knuten till en person. Den som är inne på kontoret kan ta en valfri arbetsplats, logga in i molnklienten och få fram sitt molnskrivbord med alla sina filer och program.

Recent Posts