Våra kunder

Våra kunder är alltid i centrum för vårt arbete. Vi grundar varje samarbete med att bygga en relation baserad på omtanke, lojalitet och samhörighet. På den grunden jobbar vi sedan vidare som team med kunden mot samma mål för att skapa bestående värden för båda parter.

För att hela tiden bli så bra som möjligt för våra kunder följer vi kontinuerligt upp med kundundersökningar efter varje implementering. Undersökningen sker genom personliga intervjuer för att alla ska kunna utvärdera processen utifrån sina speciella förutsättningar. Vi är oerhört glada för vår fina feedback från våra kunder.

Samarbete

Det vi får extra högt på i våra undersökningar är samarbetet. Kunderna uttrycker ett mycket högt förtroende för Wycore och känner en trygghet i såväl system som relation. Vi går in i processen som ett team och arbetar alla mot samma mål.

Hög förståelse

Våra kunder framhåller också att Wycore pratar ett språk som alla förstår, såväl expert som användare. I en värld som ofta använder sig av ett tekniskt avancerat språk månar vi om att samtliga inblandade i processen verkligen förstår vad de behöver, vad de köper och hur det kommer att fungera i verksamheten. Bland våra kunder är förståelsen för detta hög.

Teknisk briljans ger ett lika säkert som användarvänligt system

Vi får också mycket höga omdömen på våra tekniska lösningar. Vi använder oss av beprövad teknik men låter den samverka på ett nytt sätt. På så sätt vet vi att säkerheten är optimerad samtidigt som systemet helt servar kundens behov.

Vi vill alltid bli bättre

Vi gläder oss för varje positivt omdöme men tar vara på varje punkt till förbättring. Vi står aldrig still. Vår rörelse är hela tiden för att våra kunder ska få bästa möjliga IT genom det bästa samarbetet. Det är framgång på riktigt.

Kundcase

Lindqvist Bygg

”Vi visste att vi ville ha funktions-IT, det ska bara funka, vi vill inte hålla på själva.” säger Göran P Larson, VD på Lindqvist Bygg…. Läs mer

KUNDER

Mackmyra Svensk Whisky

Mackmyra lämnade sin gamla leverantör och IT-miljö med egen hårdvara och gick över till Wycores molnbaserade lösning, vilket gett en betydligt flexiblare IT-miljö och sparat kostnader…. Läs mer

construction site

Ebab

”Vi har bättre kontroll och högre säkerhet än tidigare samtidigt som kostnaden är kraftigt reducerad”… Läs mer