Vi tror på frihet!

Wycores hela verksamhet ska genom att erbjuda marknaden digital frihet, göra skillnad och bidra till att göra världen bättre. Vår produkt är utformad så att den möjliggör en frihetsbaserad livsstil på användarens villkor och optimerar bolagens möjligheter till utveckling och tillväxt. Alla ska ha tillgång till de digitala verktyg de behöver för att leva det liv de vill leva och nå sin fulla potential.

Wycore skapar bestående värden för bolagen och den enskilde individen, vilket gör Wycore till prioriterat val på marknaden. Wycore ska leda utvecklingen av frihetsfrämjande digitalt liv med molnbaserade skrivbord. Wycore är begreppet för digital frihet.

I framkant sedan 2008

Wycore har sedan 2008 utvecklat och levererat molnbaserade skrivbord. Vi har hela tiden utvecklat vårt system och vår organisation för att möta kundens behov. Vi följer noga omvärldens utveckling av trender för att ligga i framkant. När trenden konverterar till en önskan hos kunderna kan vi erbjuda ett säkert system i framkant. Vår IT ska aldrig vara experimentell men den ska vara lika modern som säker. Därför springer vi före och utvecklar, testar och förfinar innan den erbjuds till kund.

Wycores huvudkontor är beläget i Stockholm med ytterligare kontor i New York och Hong Kong.Våra kunder går över alla branscher och över hela världen.

Wycore Digital Aid – En dator kan ge ett bättre liv

Vi är övertygade om att tillgång till vår digitala värld och kunskapen runt denna främjar utveckling, gemenskap och förbättrade levnadsvillkor. Därför skapade vi Wycore Digital Aid, ett koncept för att tillhandahålla uppkoppling till nätet, digitala verktyg och kunskap till barn och ungdomar i utvecklingsländer.

I samband med att allt fler av våra kunder upptäcker fördelarna med att byta ut sina datorer mot Wycore Cloud Client kan de datorer som inte längre behövs komma till användning på till exempel skolor och barnhem i andra delar av världen. Där gör en dator stor skillnad.

Läs mer om Wycore Digital Aid här…

OM OSS

Våra kärnvärden

 Omtanke

Vi vill våra kunders och medarbetares bästa i alla lägen. Vi är lyhörda för de behov som uppstår och kan tänkas komma att uppstå. Vi vill alla väl.

Användarfokus

Vår verksamhet ska utgå ifrån användarnas behov. Våra tjänster ska vara användarvänliga och enkla att använda.

 Lojalitet

Vi är lojala med våra kunder och medarbetare. Vi ryggar inte för problem men gör vårt yttersta för att de aldrig ska uppstå

 Innovativa

Vi ska bevara och alltid främja teknisk briljans som är till fördel för användarna och kunden. Vi ska tillgodose efterfrågan men också ligga före i att erbjuda det som ännu inte efterfrågats. Modiga och i framkant på ett säkert sätt.

 Samhörighet

I samarbete med Wycore ska man inspireras att vara och bli sitt bästa. Vi bygger team med kunden med gemensamma mål. Tillsammans skapar vi bestående värden för alla parter.

 Transparens

Vår dialog är transparent. Vi har inga dolda kostnader, inga dolda agendor, inga filter. Våra tjänster är enkla att förstå, köpa och använda.