Wycore etablerar bolag i Hongkong

Wycores internationaliseringsstrategi tar nu konkret form genom att dotterbolag har bildats i Hongkong – Wycore Hong Kong Limited.

– Med etableringen i Hongkong tar Wycore ett steg ut på den globala marknaden för IT-drift. Den digitala frihet som våra molnbaserade skrivbord levererar har stor global potential och efter en genomlysning av IT-lösningarna som används i Hongkong så ligger vi mycket bra till där vad gäller transformeringen mot molntjänster, säger John Lybäck, vd på Wycore.

Wycores internationaliseringsstrategi syftar till att etablera bolaget på ett par olika marknader utanför Sverige med start i Hongkong, där nu dotterbolaget Wycore Hong Kong Ltd. bildats. Efter sommaren kommer marknadsåtgärder att aktiveras.

Arbetet med internationaliseringen av Wycore började med Business Swedens Leap-program, som förbereder bolag för internationell expansion. Processen är konkret och anpassad efter behov och verklighet med en skräddarsydd plan och praktisk strategi. Den statliga myndigheten Tillväxtverket valde sedan ut Wycore för ett projekt om internationalisering av bolaget. Totalt sett har de två projekten varit mycket nyttiga.

Wycores molnbaserade skrivbord som är helt utan begränsningar för användarens behov av program eller datorenhet är en högst relevant tjänst för företag även utanför Sverige. Dels på grund av den digitala frihet som användarna får och den obegränsade globala skalbarheten. I och med att Wycores lösning är baserat på Microsoft Azures globala molnplattform kan den enkelt anpassas till nya marknader världen över. Wycore har redan idag användare som testar lösningen i Hongkong och Manila.

För mer information kontakta:
Martin Ågren, pressansvarig Wycore
martin.agren@wycore.com, 0707-83 55 01

Recent Posts