Wycore firar 10 år som molnbolag!

Ett decennium ung eller gammal, Wycore firar nu 10 års-jubileum. Vi vill tacka alla kunder – en del av er som också varit med ända från början – för att ni är med oss. Här finns en artikel där grundarna John och Daniel svarar på några frågor med anledning av jubileet.

Grattis John och Daniel för att Wycore fyller tio år! Hur har resan de första tio åren varit?
Tack! När vi startade Wycore så var vi väldigt tidigt ute med molntjänster för IT-drift, som vi såg var helt rätt tjänst för företag. Resan har varit fantastisk, framförallt med kunderna som vi har, många av dem har varit med från starten. Att bygga och etablera ett IT-bolag är ett långsiktigt projekt och vi har arbetat hårt med att uppnå den kvalitet som krävs i både organisation och teknisk lösning.

Hur kom det sig att ni startade detta bolag?
En fullkomlig övertygelse om att vår typ av lösning är framtiden. För tio år sedan höll i princip alla företag på själva med den krångliga IT-biten och egen dyr hårdvara som servrar etc. Att ta över allt detta och låta kunden hyra sin IT som en funktion såg vi som en självklarhet och att det är så det ska fungera – kunden ska bara använda sin IT och inte hålla på att krångla med den.

Hur ser Wycores lösning ut idag jämfört med för tio år sedan?
Grundkonceptet är detsamma – vi hyr ut molnskrivbord genom vår tekniska plattform – men den bakomliggande tekniken skiljer sig enormt mycket från då. Allt har blivit mycket bättre under åren, från serverprestanda till Citrix och Office365. För tio år sedan fungerade främst de vanliga Office-applikationerna bra men video och rörlig grafik fungerade knappt alls. Idag så flyter allt detta felfritt och man kan även använda de mest grafikavancerade 3D-applikationerna så som Autocad eller Solibri.

Hur tycker du marknaden för denna lösning utvecklats de senaste åren?
I början var det tufft för att man var tvungen att ständigt förklara konceptet och lyckas övervinna rädslan för att system och data skulle finnas utanför kontoret. Men på senare år är rädslan borta och molntjänster har blivit en självklarhet. Med Office365 har marknaden också vuxit kraftigt. Skepticismen som fann förut är i princip borta och nu är alla överens om att detta är framtiden.

Några ord om framtiden och Wycore – vad tror ni?
Wycore kommer att fortsätta utvecklas och ligga i teknisk framkant. Vi kommer att växa i Sverige som internationellt. Behovet av vår lösning är stort och efterfrågan växer hela tiden, och vi har en mycket bra lösning och organisation, Om tio år så är Wycore en mycket väletablerad spelare i Sverige och även etablerad i flera andra regioner i världen. Rädslan för att använda molntjänster har helt övervunnits och det finns en total förståelse för att tekniken är säkrare på detta sätt än att ha datan på lokala enheter eller i olika ”apptäcken”, dvs fragmenterade lösningar.

Recent Posts